Välkomstsida  
  Historia  
  Produkter  
  Kontakta Oss  
 
  In English  

RMT:s historik


  För över trettio år sedan grundades AB Nyvångs Mekaniska Verkstad - NYMEK - av några kompanjoner med erfarenhet av att reparera och bygga utrustning till den i trakten så dominerande grönsaksindustrin. Efter att i början mest ha byggt specialutrustning, t ex en kroppkakslinje, inriktades produktionen efter hand mer mot serietillverkade maskiner, för export såväl som för den inhemska marknaden.

För att utveckla maskiner efter idéer, som innebär ett stort mått av nytänkande, startade en av grundarnas söner efter många år i företaget Rauschning's Maskin Tekniska AB - RMT - 1994 . Efter ett mycket gott resultat, speciellt vad gäller skalmaskinen RMT 8 Disc, förenades de två företagen år 2000 för att samordna och renodla produktionen.

Vi ser framtiden an med tillförsikt och ansträngningarna att alltid kunna förse kunden med modern och välutvecklad utrustning och en ansvarsfull support fortsätter oförtrutet.

 ©2001 Rauschning's Maskin Tekniska AB
Webmaster