Välkomstsida  
  Historik  
  Produkter  
  Kontakta Oss  
 
  In English  

Välkommen till

Rauschning's Maskin Tekniska AB


 Rauschning's Maskin Tekniska AB tillverkar och servar grönsaks- och rotfruktsberedningsmaskiner. Produktionen sker i lokaler i Nyvång i nordvästra Skåne nära Helsingborg, men större åtaganden såsom byggande av hela skallinjer förutsätter stort engagemang på plats hos kund.
En icke oväsentlig del av vår verksamhet går ut på att råda och stödja kunden med totala koncept för produktionen. Vår övertygade målsättning är:

- Att på miljömässigt bästa sätt konstruera maskiner som varar länge, med ett minimum av underhåll och reparationer och som kan drivas utan specialistkompetens. Att ingående komponenter ska vara från erkända underleverantörer.

- Att produkten skall få en skonsam hantering och det skall vara lätt att tillfredsställa hygienkraven kontinuerligt.

- Att operatören skall bestås maximal säkerhet och arbetssituationen får inte i något skede vara hälsovådlig.

- Att produktiviteten måste vara konkurrenskraftigt hög med minimalt svinn och maskinen skall vara lätt att anpassa till olika produktkvalitet och önskemål.

Vi är i alla lägen beredda att stå till tjänst med vår erfarenhet för att utveckla och anpassa både hela linjer och enskilda maskiner även för mycket udda önskemål och behov!Våren 2001
Kenneth Rauschning
VD
 

 

©2001 Rauschning's Maskin Tekniska AB
Webmaster